Användarvillkor
Vi garanterar ej driftsäkerhet för denna tjänst men strävar givetvis efter en sådan
bra pålitlighet som möjligt.

Använder du SMS-tjänsterna är det upp till användaren att skriva in korrekt angiven syntax
eftersom kreditering ej kan ges vid felaktigheter.

Tjänsten får endast utnyttjas till påminnelser till av användaren ägda epost-adresser,
ICQ-UIN:s eller mobilnummer. Utskick som bryter mot dessa regler leder till avstängning och
vidare tagna försiktighetsåtgärder.

Vi förbehåller oss rätten att enligt eget tycke radera påminnelser utan att notifiera
användaren om detta. Missbruk eller användande som bryter mot våra förhållningsregler
leder till omedelbar avstängning och eventuellt samarbete med polismyndigheten.

Genom att nyttja denna tjänst samtycker och godkänner du med samtliga användarvillkor.

Förstasidan

Copyright © 2004-2023 ChipManx Limited